vr 14 december 2018

Statusupdate over onze sporthal (dec 2018)

Er zijn de laatste maanden wat ontwikkelingen geweest rondom de discussie over onze sporthal. In dit stuk willen we jullie op de hoogte brengen van de status en eventuele reacties verzamelen om mee te nemen in de verdere discussies.

Het probleem waar we het over hebben is dat komend jaar de huidige sporthal D’n Adelaer is afgeschreven. Al enige tijd komt er een werkgroep met leden van Stichting Bree, een aantal sportverenigingen (voetbal, handbal, volleybal, tennis, badminton), scholen en kinderdagopvang bijeen om samen tot een advies te komen voor de gemeente Peel en Maas.

Tijdens de laatste gezamenlijke avond van de werkgroep zijn er 3 scenario’s besproken en wel de volgende:

  1. De bestaande hal verbouwen zodat het weer voldoet aan de eisen van nu (en de toekomst).

  2. Een nieuwe sporthal bouwen aan de Molenstraat, waar voorheen de voetbalvelden en tennisbanen lagen.

  3. Een nieuwe sporthal (aan)bouwen aan de Breetse Peelweg, als onderdeel van het sportpark waar nu onder andere de voetbalvelden, het complex van Dynamic en de tennisbanen gesitueerd zijn.

Na het bedenken van velen argumenten voor en tegen, was het voorlopige gevoel van de werkgroep dat op dit moment scenario 3 de beste optie lijkt.

Voor een iets gedetailleerdere discussie van het bovenstaande, werd er door de werkgroep vooropgesteld dat er één hele duidelijke voorwaarde is aan het 3e scenario, een nieuwe hal op/bij het bestaande sportpark. Deze voorwaarde is dat de bereikbaarheid met name voor de voetgangers en (jonge) fietsers verbeterd moet worden. Dit is nu ook al een discussiepunt tussen de gemeente en huidige partijen op het sportpark.

Voor de rest waren het voornamelijk de volgende redenen waarom dit scenario de voorkeur krijgt volgens de werkgroep:

Na een bijeenkomst van het dorpsoverleg kwamen ook zij tot dezelfde conclusie.

Dit gezamenlijk advies is inmiddels gecommuniceerd met de gemeente Peel en Maas. Nu zal een verdere verdieping plaats vinden over hoe het plan verder uitgewerkt zou kunnen worden, denkend aan onderwerpen als indeling van de locatie, verkeersveiligheid, eisen en de financiën.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit artikel, dan kan er contact opgenomen worden met Martijn van Beek.

Statusupdate over onze sporthal (dec 2018)
Statusupdate over onze sporthal (dec 2018)
Terug naar boven

Badmintonclub Maasbree / Baarlo '80

Achter de Hoven 4 5993 CR Maasbree NL

51.3587465 6.0490093