De jaarlijkse ledenvergadering

Uiterlijk binnen de in de statuten genoemde termijn na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar alle stemgerechtigde leden schriftelijk voor uitgenodigd worden. (Normaliter vindt deze plaats in januari)
Op deze vergadering verantwoordt het bestuur haar taken tegenover de leden door middel van een jaarverslag van de secretaris en de penningmeester.
Ook vinden dan bestuursverkiezingen plaats, worden er commissies benoemd en komt het beleid van heden en toekomst ter sprake.

De leden kunnen hun mening kenbaar maken en zelf beleidsbepalende invloed uitoefenen op het bestuur. U hebt een mening, kom ervoor uit!! Verwacht wordt, dat iedereen aanwezig is, immers er wordt ook over u als lid beslist. Sporten in verenigingsverband brengt ook wat verplichtingen met zich mee. Mocht u echter toch verhinderd zijn, meldt u dan af bij de secretaris. De ledenvergadering van 1985 heeft het belang van deze bijeenkomst voor alle leden onderkend door een boeteregeling te aanvaarden.
Dit houdt in dat een boete van € 2,50 wordt opgelegd aan een lid, dat niet aanwezig is zonder afmelding. Het bestuur rekent op samenspel en hoopt zo weinig mogelijk boetes te hoeven vorderen.
NB: Afmelden kan alleen via e-mail op papier naar secretaris [at] bcm80.nl, of penningmeester [at] bcm80.nl. Mondelinge afmeldingen gelden niet. 

De jaarlijkse ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering
Terug naar boven

Badmintonclub Maasbree / Baarlo '80

Achter de Hoven 4 5993 CR Maasbree NL

51.3587465 6.0490093