Streek- en regiocompetitie

De vereniging biedt de leden gelegenheid deel te nemen aan de regiocompetitie of bondscompetitie.

Regiocompetitie

Bij de regiocompetitie gaat het om vriendschappelijke uitwisselingen tussen (momenteel ong.) 6 verenigingen uit de omgeving. Deze competitie is bedoeld voor recreanten (bondscompetitiespelers zijn uitgesloten) om eenmaal per 3 à 4 weken ook eens tegen iemand uit een andere vereniging te spelen. De wedstrijden worden meestal op zondagmorgen gespeeld, maar zijn afhankelijk van beschikbare zaalruimte, zowel uit als thuis. Er wordt gespeeld in teams van minimaal 2 dames en 2 heren, op basis van een roulatiesysteem.

Ook voor de jeugd is er een regiocompetitie, met dezelfde motivatie. De teams regelen onderling vervangers, vervoer en vertrektijden. Bij de jeugd zorgen de ouders voor begeleiding en vervoer. Opgave voor de regiocompetitie bij de competitieleider.

Competitie van de Nederlandse Badminton Bond

De competitie van de Nederlandse Badminton Bond loopt van september tot februari. Aanmelding bij de competitieleider(s). De nationale sportpas moet verplicht getoond worden op wedstrijden en toernooien van de Bond.
Deze spelerspassen worden persoonlijk verzonden.
Aan het begin van het seizoen wordt het geplande speelschema uitgedeeld, dat helaas, nogal eens moet veranderen. De wedstrijden thuis vinden op zondagochtend tussen 09.00 - 14:30uur plaats, uitwedstrijden meestal op zaterdag of zondag.

Zorg altijd op tijd aanwezig te zijn, en dat jouw team bij uitwedstrijden niet op je hoeft te wachten. Bij de jeugdcompetitie worden de ouders van de teamleden bij toerbeurt geacht het team te vervoeren van en naar een uitwedstrijd, en per team onderling voor vervanging te zorgen bij verhindering.

Alle competitiespelers zijn verplicht clubkleding te dragen bij competitiewedstrijden. Bij thuiswedstrijden moet je minstens een kwartier voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn. Die tijd is nodig voor omkleding, opstellen van de netten, warming-up, ontvangen van het bezoekende team. Stel je voor aan je tegenstander en blijf, ook onder moeilijke omstandigheden, sportief. Vul na afloop het wedstrijdformulier goed en zorgvuldig in, de kleinste fout kost de vereniging direct een forse boete van de Bond.
Het wedstrijdformulier inleveren bij de competitieleider. Deze uitslagen worden digitaal verzonden naar de NBB.
Veel informatie over toernooien, wedstrijduitslagen is te vinden op de site van NBB, het adres is www.badminton.nl

 Ieder team heeft een teamleider/ster. Hij/zij is verantwoordelijk voor het goed draaien van het team. Afmeldingen dienen, minstens een week voor een wedstrijd, bij hem/haar te geschieden, waarna in overleg met de competitieleider een vervanger geregeld wordt. Zonder afmelding of reden niet komen opdagen voor een wedstrijd betekent schorsing voor één of meerdere competitiewedstrijden.

Voor bondstoernooien kan de vereniging de inschrijvingen regelen. De toernooikosten zijn voor eigen rekening. We hopen dat onze leden een sportief visitekaartje zijn voor de vereniging en wensen iedereen veel succes en plezier bij B.C.M.'80.

Competitie algemeen
Competitie algemeen
Terug naar boven

Badmintonclub Maasbree / Baarlo '80

Achter de Hoven 4 5993 CR Maasbree NL

51.3587465 6.0490093